libero

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

23.11.2020

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Biuro Podróży Prima Tour s.c. doliczana będzie składka, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Wszyscy touroperatorzy są zobowiązani do pobierania od klientów opłat na tzw. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, kwoty te mają zapewnić turystom bezpieczny powrót do kraju, lub zwrot wpłaconych pieniędzy.

Opłata jest obowiązkowa i zostanie uwzględniona w naszych ofertach jako dopłata obligatoryjna.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:


1) Państw europejskich i pozaeuropejskich  z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 3 – 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
2) Państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 3 – 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;
3) Krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej – 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.

Kwota składki przekazywana jest w całości do Funduszu.

Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych : KLIKNIJ